overlay

Eğitim Modülü

Güncelleme Tarihi:   22 Eylül 2021
Daire Başkanlığımıza Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Eğitim Merkezlerimizden bildirilen aktif sertifikalı eğitim takip listesine ulaşmak için Tıklayınız.


Sayfamız Daire Başkanlığımıza yeni eğitim takvimleri bildirildiğinde güncellenerek sisteme yüklenecektir. Eğitim başlangıç tarihi geçmiş olan programlar listeden silinmektedir.
Duyuru ve excell tablosunu kullanma ve yayımlama hakkı Bakanlığımıza ait olup, eğitim takviminin içeriği ile oynanmaması ve izin almadan yayımının yapılmaması gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğinin 6 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasının (e) bendi gereğince "Eğitim programı için yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşu/özel hukuk tüzel kişisi/gerçek kişi eğitim programının başlamasından en az otuz iş günü önce yazılı olarak ilgili birime veya il müdürlüğüne bilgi vererek eğitimi düzenleyebilir." amir hükmü yer almaktadır.

Mezkur Yönetmelik gereğince otuz iş günü öncesinden veya resmi yazı ile bildirilmeyen eğitim duyuruları takvime eklenmeyecek olup eğitim başlangıç tarihlerinin revize edilmesi gerekebilecektir.