T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi
18 Ekim 2023

T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi 17/04/2019 tarihli Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonu kararına istinaden İstanbul ilinde kurulmuştur.


Uygulama İzni Verilen Alanlar:
1- Ozon Uygulaması
2- Kupa Uygulaması
3- Akupunktur Uygulaması

Uygulayıcılar
1- Prof. Dr. Arzu İRBAN
2- Dr. İdris DAĞ

Adres: Selimiye Mahallesi, Tıbbiye Cad., 34668 Üsküdar/İstanbul
Telefon: (0216) 542 20 20