T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
18 Ekim 2023

T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi 05/12/2018 tarihli Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonu kararına istinaden İstanbul ilinde kurulmuştur.

Uygulama İzni Verilen Alanlar:
1- Akupunktur

Uygulayıcılar
1- Uzm. Dr. Nilgün MESCİ

Adres: Validebağ Semt Polikliniği Koşuyolu Mahallesi, Kalfaçeşme Sokak No:1 Üsküdar-İSTANBUL
Telefon: 0216 542 33 90-95 (5 hat)