GETAT VERİ SETLERİ HAKKINDA DUYURU
23 Ekim 2023

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulmuş olan uygulama merkezi ve ünitelerin hasta muayene kayıtlarını girebilecekleri, hastalara yaptıkları uygulamaları, uygulama bölgelerini, uygulama sonuçlarını sisteme girebilecekleri veri setleri Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğümüz ile yapılan koordine bir çalışma ile tamamlanmıştır.

Ayrıca Uygulama yapan hekimler ile diş hekimleri; Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin 4 üncü bendinde yer alan " Yapılan uygulamalara bağlı olarak hastalarda ortaya çıkan her türlü istenmeyen etki, her ay düzenli olarak müdürlüğe bildirilir ve bu bilgiler Bakanlığa gönderilir." amir hükmü gereğince hastalarda gelişmiş olan her türlü yan etkinin sisteme girilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

GETAT VERİ SETLERİ HAKKINDA RESMİ YAZI İÇİN Tıklayınız