GETAT Klinik Araştırma
18 Ağustos 2020

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 09.03.2019 tarihli ve 30709 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız
Yönetmelik Madde Gerekçelerine ulaşmak için tıklayınız

Taraf olunan uluslararası anlaşmalar ile iyi klinik uygulamaları çerçevesinde, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanlarında insanlar üzerinde bilimsel araştırma yapılmasına ve gönüllülerin haklarının korunmasına dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla 09.03.2019 tarihli ve 30709 sayılı Resmi Gazete'de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İş bu sebeple klinik verilerin uluslararası karşılıklı kabulünü kolaylaştırmak için tek bir standart sağlamak amacıyla GETAT İyi Klinik Uygulama Kılavuzu hazırlanmıştır.

GETAT KA İKU Kılavuzu Üst Yazısına Ulaşmak İçin Tıklayınız
GETAT KA İKU Kılavuzu İçin Tıklayınız