Daire Başkanlığının Görevleri
23 Ekim 2023

15/06/2020 tarihli ve 54567092-010.04-E.2812 sayılı Bakanlık Makamının Oluru ile yürürlüğe giren “Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarının Görevlerine Dair Yönerge”  gereğince Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda sıralanmıştır;

a-) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına ilişkin standartları belirlemek,
b-) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulayıcılarının niteliklerini belirlemek ve yeterliliklerinin belgelendirilmesi çalışmalarını yürütmek,
c-) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama alanlarında faaliyet gösterecek merkezlere ruhsat düzenlenmesi ve iptali ile faaliyetine ilişkin işlemleri yürütmek,
ç-) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında eğitim veren kurumların kayıtlarını tutmak,
d-) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezlerini ve uygulayıcıları izlemek, düzenleme ve izinlere aykırı faaliyetleri ve tanıtımları durdurmak;
e-) Fonksiyonel tıp uygulamaları ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları izlemek ve bu alanla ilgili düzenleme yapmak
f-) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak