T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
23 Ekim 2023

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi 1/11/2019 tarihli Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonu kararına istinaden İstanbul ilinde kurulmuştur.

Uygulama İzni Verilen Alanlar:
1- Müzikterapi Uygulaması

Uygulayıcılar
1- Uzm. Dr. Doğanşah DEDEOĞLU

Adres: Sinan Ercan Cad. No:23 Kazasker – Erenköy - Kadıköy – 34736 İSTANBUL
Telefon:  0 (216) 302 04 16