Uygulama Merkezleri
23 Ekim 2023

GETAT Uygulama Merkezlerimize ait web sayfası Bilim Komisyonu kararına istinaden yeni merkez kurulması veya merkezde yeni uygulama alanları ihdas edilmesi üzerine güncellenmektedir.