Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Mevzuat Güncelleme Çalışmaları
23 Ekim 2023

Bilindiği gibi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği 27/10/2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına dönük sertifikalı eğitim standartlarının 14 tanesi de yayımlanmıştır.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ve eklerine http://getatportal.saglik.gov.tr/TR,8461/geleneksel-ve-tamamlayici-tip-uygulamalari-yonetmeligi.html   adresinden ve eğitim standartlarına http://getatportal.saglik.gov.tr/TR,8481/egitim-standartlari.html adresinden erişilebilmektedir.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinde çeşitli revizyon çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. Bu nedenle gerçek ve tüzel kişi tüm paydaşların görüş ve önerilerini iletmeleri önem arz etmektedir.

15.11.2018 tarihine kadar yukarıda erişim bilgileri sunulan mevzuatın incelenmesi, Ek-1 ve Ek-2 öneri formlarının doldurularak Word formatında shgm.getat@saglik.gov.tr  e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak değerlendirmeler erken dönem çalışmalarda değerlendirilemeyecektir. Ancak ilerleyen dönem mevzuat çalışmaları için katkı sunabilecektir.

 

Ek-1 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği Teklif Öneri Formu için  tıklayınız

Ek-2 Sertifikalı Eğitim Standardı Teklif Öneri Formu için tıklayınız