Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Uygulama Merkezi ve Ünite Listesi
25 Ekim 2021

Güncellenme Tarihi: 25 Ekim 2021

Daire Başkanlığımız tarafından ruhsatlandırılmış Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkez ve Ünite Listelerine aşağıda ulaşabilirsiniz. 

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmeti almak isteyen vatandaşlarımızın ekli listede sunulmuş sağlık tesislerinden sağlık hizmet sunumu almaları önem arz etmektedir.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp üniteleri Sağlık Bakanlığımıza bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Şehir Hastaneleri ve Üniversitesi Hastaneleri bünyesinde kurulabilmektedir. Üniteler ise Devlet Hastaneleri ile diğer özel sağlık kuruluşlarımız bünyesinde faaliyet göstermektedir. Eğitim Merkezleri ile ilgili iş ve işlemler Daire Başkanlığımız uhdesinde yürütülmemektedir.

Tedavi olmak istediğiniz Sağlık Kuruluşunun geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanında yetki belgelerini ve tabiplerin sertifikalarını inceleyebilirsiniz.

Bu sayfadaki listeler sürekli olarak güncellendiğinden en güncel bilgi Daire Başkanlığımız kayıtlarındadır.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlı bir sayfa olup, hiçbir sağlık kuruluşunun ve geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulayıcısının bu sayfayı reklam olarak kullanması uygun değildir.

Aksi takdirde Genel Müdürlüğümüzün tüm yasal hakları saklıdır.

Listeden isimlerini çıkarmak isteyen üniteler ve tabipler shgm.getat@saglik.gov.tr adresine mail olarak bildirim yapabilirler.

İlgililere ve Kamuoyuna duyurulur.

Uygulama Merkezi Listemiz İçin Tıklayınız.

Ünite Listemiz için Tıklayınız.

Kamu Sağlık Tesisi Ünite Listemiz için Tıklayınız.