2020 Yılı İkinci Dönem Kişi Başı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Ücret Tavanları hk.
22 Ekim 2020

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Kişi Başı Ücret Tavanları Hakkında Duyuru

27.10.2014 tarihli ve 29158 sayılı resmi gazetede yayımlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları yönetmeliğinin Eğitim başlıklı 12. Maddesi gereğince; 04.02.2014 tarihli resmi gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında eğitim vermek üzere yetkilendirilmiş merkezlerin Eğitim ücreti başlıklı 9. Maddesinin (2) bendi gereğince;

Standardı yayımlanmış olan sertifikalı eğitim programlarının kişi başı eğitim ücret tavanı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Kişi başı eğitim ücretleri, belirlenen tavan ücretini aşmamak koşuluyla eğitim verme konusunda bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezleri tarafından eğitim başlamadan önce kursiyerlere bildirilmektedir.

Güncel TAVAN ücret listesi ekte sunulmuştur.

İlanen duyurulur.
Ücret Tavanları için lütfen Tıklayınız.