Ankara İlinde Faaliyet Gösteren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezinin Talep Üzerine Kapatılması
23 Ekim 2023

Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren S.B. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları merkezi Bilim Komisyonu kararına istinaden kurulmuştur.
Sağlık Kuruluşunun talepleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün uygun görüşü ile 14 Kasım 2019 tarihli Makam onayına istinaden bahse konu sağlık kuruluşuna bağlı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi kapatılmış ve faaliyetlerine son verilmiştir.

İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.