Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırma Dokümanları
23 Ekim 2023

9 Mart 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak Yürürlüğe giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre hazırlanarak 15 Mayıs 2019 tarihinde yürürlüğe giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları  İyi Klinik Uygulama Kılavuzu hükümlerine göre, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları  Klinik Araştırmalarında kullanılacak Temel Dokümanların Birinci Versiyonları aşağıda yayımlanmıştır.

Başvurularda izlenmesi gereken yol ile ilgili bilgi notumuzu incelemek için Tıklayınız.

KLİNİK ARAŞTIRMA BAŞVURU ALGORİTMASI ALGORİTMA-1 İÇİN TIKLAYINIZ
ETİK KURUL KURULMASI BAŞVURU ALGORİTMASI ALGORİTMA-2 İÇİN TIKLAYINIZ
ETİK KURUL GENEL MÜDÜRLÜK DEĞERLENDİRME ALGORİTMASI ALGORİTMA-3 İÇİN TIKLAYINIZ

1- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırma Bütçe Formu
2- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırma Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler
3- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırma Biyolojik Materyal Taşıma Anlaşması Formu
4- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırma Ciddi Advers Olay Bildirim Tablosu
5- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırma Etik Kurulu Gizlilik Sözleşmesi ve Taahhütname
6- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırma Etik Kurul Üye Listesi Formu
7- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırma İlk Başvuru Üst Yazı Örneği
8- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırma Başvuru Formu
9- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırma Özgeçmiş Formu
10- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırma Sigorta Kılavuzu
11- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamalar Eğitim Programı Başvuru Formu
12- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamaları Eğitimi Sonuç Bildirimi Başvuru Formu
13- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırmalarında Değişiklik Başvuru Formu
14- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırmalarında Arşivlemeye İlişkin Başvuru Formu
15- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırmalarında Kullanılacak Araştırma Ürünlerinin İthalatı İçin Başvuru Formu
16- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırmalarda Kullanılan Araştırma Ürünlerinin Depolanmasına İlişkin Başvuru Formu
17- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırmalarında Önemli Değişiklik Başvuru Formu
18- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırma Sonlanım Bildirimi Başvuru Formu
19- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırma Etik Kurulu Karar Formu