T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları İyi Klinik Uygulamalarına Etik Yaklaşım Eğitimi Kursu
23 Ekim 2023

T.C. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Yüz Seksen Gün Eylem Planı kapsamında 28.09.2019 tarihinde “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırmalarında Etik Yaklaşım Kursu” isimli eğitim programı T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilecektir.
İlan için Tıklayınız