Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları İyi Klinik Uygulamalarına Etik Yaklaşım Eğitimi
23 Ekim 2023

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi tarafından Ankara ilinde 11 Ocak 2020 tarihinde Bakanlığımızca onaylı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırmalarına Etik Yaklaşım Eğitimi Düzenlenecektir.
İlan Duyurusu ve Başvuru bilgisi aşağıdadır.
İlgililere ve Kamuoyuna ilanen duyurulur.