Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırmaları Etik Kurulu
23 Ekim 2023

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Etik Kurulu Ankara İlinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 04/03/2020 tarihli 77979112-020-E359 sayılı Genel Müdürlük onayına istinaden 9 Mart 2019 tarihli ve 30709 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi gereğince kurulmuştur.
Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

İletişim Bilgileri
Web: 
https://aybu.edu.tr/halksag/custom_page-305-etik-kurul.html 
Tel: 0312 906 2394