T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırmaları Etik Kurulu
23 Ekim 2023

T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Etik Kurulu İstanbul İlinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak 07/04/2020 tarihli 77979112-020-E-492 sayılı Genel Müdürlük onayına istinaden 9 Mart 2019 tarihli ve 30709 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi gereğince kurulmuştur.
Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

İletişim Bilgileri
E- Posta:
arzu.irban@sbu.edu.tr veya serpilgul0478@gmail.com
Tel: 02165422020/ Dahili 4590 ve 4591