Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırmalarında Eğitim Programlama ve Değerlendirme İlkeleri Kılavuzu
23 Ekim 2023

Bilindiği gibi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 9 Mart 2019 tarihli ve 30709 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 30 uncu maddesi gereğince yayımlanması gereken Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları  Klinik Araştırmaları İyi Klinik Uygulama Kılavuzu 15 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve ülkemizde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları  Klinik Araştırmalarına Etik Yaklaşım eğitimleri düzenlenmeye başlanmıştır.
GETAT Klinik Araştırmaları eğitimlerinin programlama ve değerlendirme faaliyetlerinin yeksenak bir şekilde yürütülebilmesi için Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları  Klinik Araştırmalarında Eğitim Programlama ve Değerlendirme İlkeleri Kılavuzu yayımlanmıştır. 
14 Kasım 2019 tarihli Makam onayı ile yürürlüğe giren Kılavuzun;

Üst Yazısına Ulaşmak İçin Tıklayınız
Programlama ve Değerlendirme İlkeleri Klavuzuna Ulaşmak İçin Tıklayınız