Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
14 Ekim 2020


Hacettepe Üniversitesi  Tıp Fakültesi Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi 22/04/2016 tarihli Makam onayı ile Ankara ilinde kurulmuştur. 

Uygulama İzni Verilen Alanlar:
1- Akupunktur Uygulaması
2- Mezoterapi Uygulaması

Uygulayıcılar
1- Prof.Dr. Hakan Hamdi ÇELİK
2- Prof. Dr. Mehmet Deniz DEMİRYÜREK

İletişim Bilgileri: 
Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Poliklinikler Ek Bina Sıhhiye/ANKARA
Web Sayfası: http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/akupunktur-unitesi_796.html
Telefon: 0312 305 50 00
Web adresi: http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/akupunktur-unitesi_796.html