T.C. Sağlık Bakanlığı Abant İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

14 Ekim 2020