T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
14 Ekim 2020

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi 1/11/2019 tarihli Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları  Bilim Komisyonu kararına istinaden İstanbul ilinde kurulmuştur.

Uygulama İzni Verilen Alanlar:
1- Müzikterapi Uygulaması

Uygulayıcılar
1- Uzm.Dr. Doğanşah DEDEOĞLU

İletişim Bilgileri: 
  • Adres:Sinan Ercan Cad. No:23 Kazasker – Erenköy - Kadıköy – 34736 İSTANBUL
    Telefon:   +90 (216) 302 04 16