Dünya Sağlık Örgütü-Uluslararası Bitkisel Tıp Düzenleyici İşbirliği (IRCH) Ağının 12. yıllık toplantısı (çevrimiçi) 25-27 Kasım 2020
17 Ağustos 2021

2006 da faaliyetlerine başlayan ve2017'de Bitkisel Tıp İçin Uluslararası Düzenleyici İşbirliği (IRCH) Sekreterliği adı altında yapılandıktan DSÖ tarafından  25-27 Kasım 2020 tarihleri arasında belirlenen gündem maddelerinin görüşülmesi ve ülke tespitlerinin paylaşılması amacıyla yıllık toplantı çevrimiçi olarak düzenlendi.

Toplantının amacı:
1) Yapılan son toplantının takip ve değerlendirmesinin yapılması, WHO-IRCH faaliyetlerindeki ilerlemenin gözden geçirilmesi ve rapor;
2) Çalışma Gruplarının faaliyetlerinin değerlendirilip tartışılması,
3) COVID-19'a karşı kullanılacak bitkisel ilaçların hakkında bilgi ve deneyimlerin ele alındığı bir çalıştay düzenlenmesi,
4) Tıbbi bitkilerle ilgili temel DSÖ yayınları ve projeleri hakkında bilgi paylaşımı yapılması,
5) DSÖ-IRCH'nin yönetim / çalışma mekanizması ile ilgili konuları ve bir sonraki IRCH yıllık toplantısı da dahil olmak üzere IRCH faaliyetlerine ilişkin önerilerin belirlenmesi

Bakanlığımızı temsilen Balıkesir Havran Devlet Hastanesi Başhekimi ve fitoterapi sertifikalı hekimi Uzm.Dr. Gülsema AKINCI ülkemizdeki geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının mevcut durumu, yapılan çalışmalar, gelecek hedefleri, bitkisel tıbbi ürünlerin ruhsatlandırma süreçleri hakkında ağa üye olan ve olmak isteyen devletlere bilgilendirme sunumu yaptılar.

WHO-IRCH ağına üye olmak isteyen ülkemizin bu toplantı vesilesi üyelik süreçlerinin tamamlanması ve ağa aktif bir şekilde katkı sağlanması planlanmaktadır.

  • IRCH Ekran Görüntüsü-5.png
  • IRCH Ekran Görüntüsü-3.JPG
  • IRCH Ekran Görüntüsü-4.JPG
  • IRCH Ekran Görüntüsü-2.JPG