Yeni Tıbbi İşlemler Yönergesi
02 Aralık 2020

209 Sayılı Kanunun 5 inci maddesi esas alınarak 01/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 04/03/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ıı) bendinde Tıbbi İşlemler Yönergesi Bakan onayı ile 02.04.2020 tarihli ve E.271 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe girmiştir. Tıbbi İşlemler Yönergesinin Ek-1 sayılı Girişimsel İşlemler Listesinde 180.Diğer Uygulamalar 194. Kayropraksi 202.Ozon ve 206. Mezoterapi başlıkları altında işlem puanları belirlenmiştir.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan Yönerge ve eklerine ulaşmak için Tıklayınız