2021 Yılı İkinci Dönem Kişi Başı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Ücret Tavanları hk.
07 Temmuz 2021

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Kişi Başı Ücret Tavanları Hakkında Duyuru

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları alanında verilen eğitimlerin hukuksal dayanağı 27.10.2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları yönetmeliğinin Eğitim başlıklı 12. Maddesinin yaptığı atıf ile 04.02.2014 Tarihli Resmî Gazete ‘de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında eğitim vermek üzere yetkilendirilmiş merkezlerin Eğitim ücreti başlıklı 9. Maddesinin (2) bendidir.

Standardı yayımlanmış olan sertifikalı eğitim programlarının kişi başı eğitim ücret tavanı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Kişi başı eğitim ücretleri, belirlenen kişi başı eğitim tavan ücretini aşmamak koşuluyla geleneksel ve tamamlayıcı tıp sertifikalı eğitim programı verme konusunda Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezleri tarafından eğitim başlamadan önce kursiyerlere bildirilmelidir.

1 Temmuz 2021- 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olacak kişi başı ücret tavanı aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

Ücret Tavanları için Tıklayınız.