GETAT Sertifikalı Eğitimlerinin Başlatılması
07 Ekim 2021

Coronovirüs Pandemi hastalığı (COVID-19) nedeniyle Bakanlığımızca alınan önlemler kapsamında 16.03.2020 tarih ve E.335 sayılı yazımız ile Bakanlığımızca belirlenen tüm sertifikalı eğitimler ve hizmet içi eğitimler ikinci bir emre kadar durdurulmuştu.
Ancak 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle normalleşme sürecine girildiğinden dolayı anılan yazımızın işlemden kaldırıldığı ve durdurulan eğitimlerin tekrar başlatılması 03.07.2021 tarihli Makam onayı ile uygun görülmüştür.
İlgililere ve kamuoyuna ilanen duyurulur