2. Uluslararası İntegratif Tıbba Yönelik Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Dünya Zirvesi
23 Ağustos 2021

16-25 Temmuz 2021 tarihleri arasında Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının ana akım sağlık sistemine entegrasyonunun sağlanması, ülkelerin mevcut yasal durumlarının gözden geçirilmesi ve farklı disiplinler arasında işbirliği yürütülmesi amacıyla çevrim içi toplantı programı düzenlenmiştir.  Daire Başkanımız Dr. Mehmet Zafer KALAYCI Avrupa Bölgesi oturumunda ülkemizin GETAT alanındaki yasal durumunu, uluslararası işbirliği çalışmalarını ve gelecek önerilerini sundular.

  • Cumbre-1.JPG
  • Cumbre-2.JPG
  • Cumbre-3.JPG
  • Cumbre-4.JPG