Maltepe Üniversitesi GETAT Uygulama Merkezi Eğitim Merkezi Olma Başvurusu Ön İnceleme Faaliyeti Yapıldı
23 Ağustos 2021

Bakanlığımız tarafından GETAT Uygulama Merkezi olarak daha önce yetkilendirilmiş olan İstanbul Maltepe Üniversitesi GETAT Uygulama Merkezinin Bakanlığımıza eğitim merkezi olma başvurusu yapması neticesinde 2 Ağustos 2021 tarihinde Daire Başkanlığımız personeli Sağlık Uzmanı Cihan SAĞLIM ve Eğitim Birim Sorumlumuz Hatice MURTAZAOĞLU tarafından ön inceleme faaliyeti yapılmıştır. Yapılan ön inceleme neticesinde merkezin eğitim faaliyetine uygunluğu tespit edilmiş ve eğitim merkezi olarak yetkilendirme yapılmıştır.

  • Maltepe Ön İnceleme-1.jpg
  • Maltepe Ön İnceleme-3.jpg
  • Maltepe Ön İnceleme-2.jpg