Yönetmelik Yayınlandı
23 Ekim 2023

resmi gazetede yayınlandı

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları  Yönetmeliği 27/10/2014 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141027-3.htm