Geleneksel Çin Tıbbı ve Geleneksel Tibet Tıbbı Kıyaslama DSÖ Çalışma Grubu Toplantısı
30 Eylül 2021

27-29 Eylül 2021 tarihleri arasında Dünya Sağlık Örgütü tarafından online ortamda yapılan Geleneksel Çin Tıbbı ve Geleneksel Tibet Tıbbı Kıyaslama DSÖ Çalışma Grubu Toplantısına Daire Başkanımız Dr. Mehmet Zafer KALAYCI Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi delegesi olarak katılım sağlamışlardır. Toplantıda Geleneksel Çin Tıbbının ve Geleneksel Tibet Tıbbının mevcut durumu, sahadaki yasal gelişmeler, eğitim müfredatı ve gelecek planları üzerine görüşmeler yapılmıştır. Toplantının geleneksel ve tamamlayıcı tıp sahasına, sağlık sektörüne, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı neticeler getirmesini dileriz.

  • 2.jpg
  • 1.jpg