GETAT Sertifikalı Eğitim Faaliyetlerinin Devredilmesi Hakkında Önemli Duyuru
14 Ekim 2021

07/10/2021 tarihli Makam onayı ile eğitim ve sertifikasyon faaliyetlerinin yeknesak olarak yürütülebilmesi, bürokrasinin azaltılması, hizmet kalitesinin arttırılması ve etkin denetim mekanizmalarının yürütülebilmesi amacıyla  Genel Müdürlüğümüz tarafından veya Genel Müdürlüğümüzce yetkilendirilmiş kurumlar tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri, sertifikasyon ve tescil faaliyetleri Eğitim ve Sertifikasyon Daire Başkanlığımıza devredilmiştir. 
İlgililere ilanen duyurulur.