İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırmalarına Etik Yaklaşım Eğitimi
24 Ocak 2022

iku.jpg

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ev sahipliğinde 12 Şubat 2022 Cumartesi tarihinde “GETAT Klinik Araştırmalarında Etik Yaklaşım Kursu” isimli eğitim toplantısı düzenlenecektir. 

Ayrıntılı bilgi için;

https://sem.ikcu.edu.tr/Duyuru/30050/getat-klinik-arastirmalari-etik-yaklasim-kursu