24. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT)'na katılım sağlandı.

18 Temmuz 2022