Geleneksel, Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Tıbbın Kalitesinin Sağlanması Konulu İkinci DSÖ Bölgeler Arası Eğitim Çalıştayı düzenlenmiştir.

09 Aralık 2022